Merokok itu boleh asal sehat
Sehat itu boleh asal merokok
Merokok itu tidak boleh, asal tidak sehat
Sehat itu tidak asal, merokok itu boleh tidak
Sehat. Merokok itu boleh asal
Merokok. Sehat itu asal boleh
Merokok itu sehat
Sehat itu merokok
Asal boleh merokok, boleh itu asal
Asal boleh sehat, asal itu boleh
Asal boleh itu merokok, boleh asal
Itu boleh asal, sehat asal boleh
Boleh itu asal
Asal itu boleh
Boleh boleh
Asal asal
Itu itu
Itu

Iklan