Wahai Maha Pemuai segala molekul jisimku
Ayah ibuku telah memberiku nama
Abdul Mughni Shiddiq
Abdul adalah Pengabdi
Mughni adalah yang kaya
Shiddiq adalah penegak kebenaran dan kejujuran
Maka biarkan aku
Menjadi pengabdi yang kaya
Dengan ilmu, harta dan amal
Serta penegak kebenaran dengan kejujuran
Karena namaku adalah do’aku

Iklan