Kang Cepot mangkarunyakeun kana kaayaan budaya Sunda nu geus hampir kasered ku budaya Deungeun (Asing) dahareun sunda eleh ku dahareun barat. kang Cepot maparing pepeling ka urang keur ngaronjatkeun deui budaya Sunda. kang cepot oge ngabahas masalah bag-bagan Agama Islam. ngajak ka urang ameh bisa naluktik diri ti kiwari, ngotektak awak ti ayeuna. ameh langkung jelas, mangga undur mp3 na
Iklan