Dikumpulkeun ku:

Sanghyang Mughni Pancaniti

  1. Ulah gugur samemeh tempur, ulah perlaya samemeh perang. Indit ka medan jerit ulah dengki, lumampah ka medan dadalaga ulah dendam, lumaku ka medan tempur ulah ujub
  2. Taat sumembah kanu janten rama, sumujud tumut kanu janten ibu
  3. Dihareupeun aya kasusah, ditukang pasti aya kabungah
  4. Dahareun anu asup kanu awak, bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sumsum, jadi balung, matak sing ati-ati
  5. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung.
  6. Sasanget-sangetna leuweung, moal leuwh sanget tibatan sungut
  7. Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian, dimana paeh ngan saukur bilatungan, tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan
  8. Kudu mampu tungkul kanu jukut, ulah tanggah ka sadapan, sing awas kana tincakan
  9. Amit kanu mangku lembur, kanu nyungsi dinu sepi, nu keur genah tumaninah
  10. Sanajan urang paanggang, hatemah paanjang-anjang. Sanajan urang papisah, kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah

Iklan