Dikumpulkeun ku:

Sanghyang Mughni Pancaniti

  1. Alam nirwana, alam asal, poe panjang, Nagara tunjung sampurna, nu baheula ka alaman, ngan kahalangan ku poho, sabab poe kamari lain poe ayeuna. (Akherat)
  2. Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir, dihalangan ku siloka sareng sasmita, kalayan dirimbunan ku gunung simbul.
  3. Geus loba pangarti nu kapimilik, pangabisa nu geus kapibanda, elmu nu geus katimu. kari diamalkeun
  4. Mipit amit, ngala menta, nyukcruk walungan, mapay wahangan, nete taraje, nincak hamalan, ipis lapis, kandel tapel. (malapah gedang)
  5. Sing waspada jeung permana tinggal. (Waspada)
  6. Inditna ulah ngagidig, nyokotna ulah ngaleos, mawana ulah ngalengkah.
  7. Meredih tina ati, menta tina manah. Menekung kanu Maha Agung, muja brata kanu Maha Kawasa
  8. Pasti teu bisa dipungkir, kadar teu bisa di singlar, papasten nu tumibar.
  9. Sing bisa nilik kana diri, bisa ngukur kana kujur.
  10. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring, bakal cicing dinu eling