Lakon ini menceritakan kisah Batara Kala yang mempunyai keiinginan untuk memakan manusia. Batara Guru sebagai raja para dewa berusaha untuk melarang namun tidak sanggup untuk menghalanginya. Hingga akhirnya Batara Kala mengamuk dan menduduki singgasana kursi kerajaan Batara Guru.

Di kisah ini juga dijelaskan bagaimana asal-usul ngaruwat (ruwatan) yang dijelaskan oleh Semar Badranaya. Kemudian munculah Trijaya Sakti sebagai tokoh yang mampu menyelesaikan permasalahan ini. Siapakah Trijaya Sakti itu?

Dipload ku Wayang Prabu

Kantun disedot ah..

Trijaya Sakti Mp3

Iklan