Ku: Ambu Heny Gustini

Saparantos rengse Akad Nikah, seja diayakeun resepsi, nyaeta di gedung nu aya di fakultas Dakwah UIN SGD BAndung, saparantos sumping rombongan panganten, nyaeta………sareng……, di gedung ieu bade dilaksanakeun sababaraha upacara adapt anu teu acan dilaksanakeun, sapertos nyawer, meuleum harupat, nincak endog, buka pintu, sareng sungkeman.
Prak – prakanana upacara resepsi :
Disambut ku :
1. Pagar bagus bari nyandak umbul-umbul
2. Ua lengser sareng ngarajah
3. Tari ponggawa
4. Tari angraeni pikeun ngabageakeun raja sareng ratu
Rengse tari angraeni Ua lengser nyandak rombongan kapayuneun gapura, reg ngaradeg, teras dua panganten sina calik dina korsi nu aya diluar pikeun ngalaksanakeun nyawer, rengse acara nyawer, diteraskeun ku meuleum harupat, teras nincak endog, buka panto, saparantos buka panto, nembe ngalaksanakeun acara pamungkas nyaeta sungkeman. Tos beres sadaya upacara, nembe dipintonkeun ku tari merak.

Iklan