a. Mangsa taun 1600-1800
– Taun 1579, Padjajaran runtag dirurug ku Maulana Yusuf ti Banten. Harita basa Sunda asli keneh, can kapangaruhan ku Jawa jeung Arab
– Sabada Padjajaran ngadeg taun 1559, Jawa kulon dibagi opat bagean:
1. Cirebon
2. Banten
3. Priangan
4. Batavia
– Kalungguhan basa Sunda jadi ngurangan. Asalna “Basa Negara” (Galuh, Sunda, Padjajaran), jadi “Basa Daerah”
b. Sunda samemeh abad 16
Dugi ka abad 16, teu aya undak-unduk basa Sunda, buktina dina:
1. Prasasti Bogor
2. Prasasti Kawali
3. Cerita Parahyangan
Conto prasasti parahyangan:
Sadatang Sang Patih ka Galunggung, carek Batara Danglang Guru;
“ Na naha beja siya Sang Patih? “
“ Pun, kami dititah ku Rahyangta Sanjaya, menta piparentaheun, adi Rahyang Purbasara henteu dibikeun ku Batara Dangiang Guru!”
Gunem Catur, Patih sareng Raja.
(Aca 1980)
c. Mangsa taun 1800-1900
– Sunda dijajah Walanda. Ti harita Basa Sunda ditalungtik ku bangsa deungeun (Raffles) keur kaperluan atikan (Studi)
– Aya kamus basa Sunda (kar. R. Kartawinata), hiji bukti yen basa Sunda dipae ku masyarakat Sunda.
d. Mangsa taun 1900-1945 Masehi
– Jepang asup, musuh Walanda. Basa Sunda campur Walanda dilarang. Diwajibkeun make Basa Melayu
– Medal buku-buku;
a. Kamus Sunda-Melayu
b. Kamus Sunda-Indonesia
c. Kamus Indonesia-Sunda
Kabudayaan Sunda kapangaruhan ku;
a. Kabudayaan Melayu
b. Kabudayaan Jawa-Mataram
c. Kabudayaan Arab
d. Kabudayaan Belanda

Iklan