Anjun = Tukang nyieun parabot tina taneuh
Bujangga = Tukang Nyieun / Nulis carita
candoli = Tukang ngajaga Pabeasan dinu hajat
Gending = Tukang Nyieun parabot Tina Kuningan
Kabayan = Tukang dititah kaditu kadieu
Kamasan = Tukang nyieun pahiasan tina emas
Kuncen = Tukang ngurus kuburan
Legig = Tukang ngasruk dina pamoroan
Malim = Tukang meruhkeun sato galak
Maranggi = Tukang nyieun sarangka keris
Nyarawedi = Tukang ngagosok permata
Pakacar = Tukang ngaladenan / bubujang
paledang = Tukang nyieun parabot tinu tembaga
Palika = Tukang teuleum
Pamatang = Tukang moro ngagunakeun tumbak
Pamayang = Tukang ngala lauk di laut
Panday = Tukang nyieun parabot tina beusi
Panerasan = Tukang nyadap
Paninggaran = Tukang moro ngagunakeun bedil
sarati = Tukang ngusir/ meruhkeun gajah

Iklan