Kaum Muslimin mendapatkan ghonimah (rampasan perang), yang terdiri dari emas dan perak, maka Rasulullah membagikannya kepada para sahabat. Setelah dibagikan, salah satu sahabat berkata, ”wahai Muhammad. Demi Allah, kamu telah memerintahkan kepada kami untuk berlaku adil, tetapi aku melihatmu tidak berlaku adil.”Rasulullah menjawab”siapakah orang yang lebih adil daripadaku.?sungguh aku akan binasa jika aku tidak berlaku adil.”
lalu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengembalikannya dan membagikan uang. Melihat itu Umar bin Khathab berdiri dan berkata, ”izinkanlah aku menebas kepala orang ini, sesungguhnya dia adalah orang munafik.”
Rasulullah berkata”aku berlindung kepada Allah dari perkataan orang-orang, bahwa aku telah membunuh sahabatku sendiri.”

Iklan