Ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah ketika sedang berperang melawan musuhnya,”wahai Rasulullah.laknati saja mereka..!” ”aku bukanlah pelaknat, aku hanya diutus sebagai rahmat.” Apabila beliau diminta untuk mendoakan kebinasaan terhadap seseorang baik muslim ataupun kafir maka beliau selalu mendo’akannya dengan kebaikan. Ada pula sahabat yang berkata: ”wahai Rasulullah sesungguhnya kabilah Dausy telah durhaka kepada Allah, serta menentang. Maka berdo’alah supaya mereka binasa.”
Beliau menjawab:”ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Dausy, bawalah mereka kepada jalan yang benar.”

Iklan