Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata: ”Ya Muhammad, sesungguhnya Allah membacakan salam kepadamu dan berfirman:”barang siapa yang taubat diantara umatmu sebelum mati kurang setahun, maka diterimalah taubatnya.”
Rasulullah bersabda:”Ya Jibril. Setahun bagi umatku adalah banyak, karena dikuasai lupa dan angan-angan” Maka pergilah Jibril lalu kembali dan berkata: ”Ya Muhammad, sesungguhnya Allah berfirman:”barang siapa yang taubat sebelum matinya, kurang satu bulan maka diterima taubatnya.”
Rasulullah bersabda:”Ya Jibril, satu bulan bagi umatku adalah banyak.” Maka pergilah Jibril lalu kembali lagi dan berkata: ”ya Muhammad sesungguhnya Allah berfirman:”barang siapa taubat sebelum matinya, kurang satu hari maka diterimalah taubatnya.”
Rasulullah bersabda:”satu hari untuk umatku adalah banyak.”    pergilah Jibril lalu kembali lagi dan berkata: ”Ya Muhammad, sesungguhnya Allah berfirman:”barang yang bertobat sebelum matinya kurang satu jam, mak diterimalah taubatnya”.Rasulullah masih juga bersabda:”Ya Jibril, satu jam bagi umatku adalah banyak.”
Pergilah Jibril lalu kembali lagi dan berkata: ”Ya Muhammad, sesungguhnya Allah berfirman, ”Barang siapa yang berlalu sepanjang hidupnya dalam kemaksiatan dan tidak kembali kepadaku kecuali sebelum matinya kurang satu tahun, satu bulan, satu hari, satu jam sehingga nyawanya mencapai tenggorokan dan tidak mungkin lagi dia bicara, dan memohon ampun dengan lidahnya dan hatinya menyesal, maka benar-benar aku mengampunkannya.”