Dialog Via Facebook, Sanghyang Mughni Dan David Riksa Buana

(Seputar Masalah Iket)

Sanghyang: sampurasun kang..

Kang David: rampes mangga lenggah

Sanghyang : kaleresan ieu teh aya patarosan simkuring teh perkawis “iket”..

Kang David: mangga kumaha tah? manawi tiasa ngabantos

Sanghyang: jawa kagungan ‘iket’, sunda ge kagungan ‘iket. tah kinten2 saha saleresna nu ngagaduhan atw nu ngamimitian iket teh? naha urang sunda? atanapi urang jawa?

Kang David: wualah hese tah, iket mangrupi ciri, iket magrupi cara, iket aya maksud jeung tujuan na, diantawisna, sok dipake anduk lamun tas mandi, sok dipake beungkeut lamun raheut, jeung sajabana, lain ngan ukur jawa sunda, sakabeh suku anu geus berbudaya atawa nyarakan, pasti marake iket, ngan pami ninggal tina buktos anu aya urang sunda anu panghelana tibatan di jawa, sabab budaya manehna teh ti urang anu sanyatana mah

Sanghyang: oh janten budaya sunda sareng budaya jawa teh heulaan Sunda nya kang?

Kang David: ceuk sababaraha tinemu mah kitu, kulan

Sanghyang: abdi ngadangu, yen urang sunda dimana make iket teu saiket-iketna, tapi keur diajar ngiketkeun diri jeung Nu Kawasa. tah aya deui teu kang falsafah iket sajaba ti eta..?

Kang David: ai harti jeung surti na mah tiasa rupi-rupi.

Bersambung…..

Iklan