Sanghyang Mughni Pancaniti

“Urang Sunda dimana make iket, teu saiket-iketna. tapi keur diajar ngiketkeun diri jeung nu Kawasa”

Iklan