TEU WANOH

Hate rumegag, da teu wanoh
Wanci nu pinasti longkewang
Sanajan pasini di Tumaritis
Tos ajang tianggalna
Geuning rasa nu pinasti gilig teu ngahiji
Rasa nu mentang leupas tina sarangna
Rek neangan tempat nu tumaninah
Tempat nu bisa nepikeun tunggara
Tempat nu bisa nyuatkeun kapeurih
Tempat nu bisa ngaleupaskeun katugenah

Hemeng, teu manggih
Nu aya sauukur kalangkangna
Kalangkang nu taya raga badagna
Naha atuh teu wanoh?
Teu, sanajan kana kalangkang diri:
Datang timana?
Cicing dimana?
Terus rek kamana?
Dimana tungtung kalangkang diri?
Ah duka teuing, wanoh ge heunteu.

Cag: Ambu Heny Gustini
Iklan