Posts from the ‘Puisi Catetan Indung Keur Kuring’ Category

Catetan Indung Keur Kuring Jilid 1

JURINGKANG

Juringkang mangsa
Siga rek wekasan
Alam mayapada ngabarungsinang
Seunggah rek lumampah
Sabab pangeusina paceklik ati
Malarat ku kaheman Baca lebih lanjut…

Iklan

Catetan Indung Keur Kuring Jilid 2

TEU WANOH

Hate rumegag, da teu wanoh
Wanci nu pinasti longkewang
Sanajan pasini di Tumaritis
Tos ajang tianggalna
Geuning rasa nu pinasti gilig teu ngahiji
Rasa nu mentang leupas tina sarangna Baca lebih lanjut…

Catetan Indung Keur Kuring Jilid 3

TEU TARAPTI

Medar rasa na mangsa nu salah
Teu tarapti lantaran teu surti
Jurungkunungna nafsu
Ngagedur na catur tanpa bukur
Rengkak polah tos taya kadalini
Lir sagara nu rek bedah Baca lebih lanjut…

Catetan Indung Keur Kuring Jilid 4

PALANGSIANG
Nu anyar pinanggih
Kairut ku kembang asih
Kapentang asmara wanoja
Nyawa hayang naratas cinta
Pamohalan!
Naha? Baca lebih lanjut…